UITGELICHT

GEEF ME 1 KANS!


Risicojongeren verdienen een kans op de arbeidsmarkt

Risicojongeren verdienen een kans op de arbeidsmarkt. In het project ‘Geef me 1 kans!’ komen werkgevers en risicojongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met elkaar in contact. Met als doel om elkaars belevingswereld en belangen beter te leren begrijpen. Want over en weer bestaan er veel vooroordelen: jongeren denken dat ze niet welkom zijn. Werkgevers denken dat deze jongeren slecht zijn voor het bedrijf.

In de vier grootste gemeenten van Nederland organiseren wij 20 interactieve kennismakingsmiddagen met in totaal 250 werkgevers en 250 jongeren. Tijdens een speciaal ontwikkeld programma gaan jongeren en werkgevers met elkaar in gesprek over hun ervaringen, meningen en ideeën rondom hun toekomstkansen. Tijdens deze ontmoetingen –volledig gericht op gelijkwaardigheid– ontstaat er meer begrip voor elkaars werelden.

Tijdens de kennismakingsmiddagen interviewen we de werkgevers over het werken met risicojongeren. Ook filmen we een jaar lang twee risicojongeren die bij twee werkgevers ‘een kans kregen’. Dit resulteert in 40 korte testimonials met tips en ervaringen van werkgevers en twee indringende documentaires, ‘De Moeite’ en ‘De Laatste Kans’. Klik op de links om de trailers te bekijken.

Tijdens een groot symposium in Tuschinski presenteren we de uitkomsten van de 20 ontmoetingsbijeenkomsten en het filmmateriaal aan Jet Bussemaker (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), 750 risicojongeren, werkgevers, gemeenten en onderwijs.

De eindproducten van het project ‘Geef me 1 kans’ zijn vrij beschikbaar. Werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten, de centrale overheid en jeugdorganisaties gebruiken ze om met elkaar in gesprek te gaan. Het materiaal geeft hen inzicht in wie deze risicojongeren zijn en hoe we als samenleving succesvol kansen voor hen kunnen creëren op de arbeidsmarkt.

Back to Top