Unmute

 

EEN BREDER VERBAND – ERVARINGEN DELEN

Ons sociale leven speelt zich steeds meer af in een maatschappij waarin samenhang in diversiteit ontbreekt. Dominant wordt de tendens om je in homogene, gelijkdenkende en -voelende groepjes terug te trekken. Andersdenkenden worden dan vanzelf vreemd en bedreigend. Toch blijft er direct onder deze oppervlakte een grote behoefte om tot een breder verband te behoren, om samen te zijn en ervaringen te delen.

EEN INCLUSIEVE Samenleving

Het is daarom cruciaal dat mensen en groepen, hoog- en laagopgeleid, jong en oud, vanuit diverse culturele achtergronden elkaar persoonlijk ontmoeten, elkaar leren kennen en leren begrijpen. Want onbekend maakt onbemind. En alleen vanuit gezamenlijkheid kunnen we blijven werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen het gevoel ervaart van veiligheid, verbondenheid en vertrouwen in elkaar.

AANZETTEN TOT NADENKEN – WERKEN AAN GELIJKWAARDIGHEID

Bij Stichting Turning Point staat het aangaan van verbinding met ‘die ander’ centraal. Met onze projecten houden we een spiegel voor, zetten we aan tot nadenken, slaan we een brug en creëren we een kantelpunt in hoe mensen en groepen zich tot elkaar verhouden. Hiermee bieden we tegenwicht in tegenstellingen en zetten we in op gelijkwaardigheid.

 

Deze jongeren willen gezien worden. Het draait allemaal om relaties en het maken van echt contact

— May van Waes, trainer-producer —

UITGELICHT

GEEF ME 1 KANS!


Risicojongeren verdienen een kans op de arbeidsmarkt

Risicojongeren verdienen een kans op de arbeidsmarkt. In het project ‘Geef me 1 kans!’ komen werkgevers en risicojongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met elkaar in contact. Met als doel om elkaars belevingswereld en belangen beter te leren begrijpen. Want over en weer bestaan er veel vooroordelen: jongeren denken dat ze niet welkom zijn. Werkgevers denken dat deze jongeren slecht zijn voor het bedrijf.

In de vier grootste gemeenten van Nederland organiseren wij 20 interactieve kennismakingsmiddagen met in totaal 250 werkgevers en 250 jongeren. Tijdens een speciaal ontwikkeld programma gaan jongeren en werkgevers met elkaar in gesprek over hun ervaringen, meningen en ideeën rondom hun toekomstkansen. Tijdens deze ontmoetingen –volledig gericht op gelijkwaardigheid– ontstaat er meer begrip voor elkaars werelden.

Tijdens de kennismakingsmiddagen interviewen we de werkgevers over het werken met risicojongeren. Ook filmen we een jaar lang twee risicojongeren die bij twee werkgevers ‘een kans kregen’. Dit resulteert in 40 korte testimonials met tips en ervaringen van werkgevers en twee indringende documentaires, ‘De Moeite’ en ‘De Laatste Kans’. Klik op de links om de trailers te bekijken.

Tijdens een groot symposium in Tuschinski presenteren we de uitkomsten van de 20 ontmoetingsbijeenkomsten en het filmmateriaal aan Jet Bussemaker (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), 750 risicojongeren, werkgevers, gemeenten en onderwijs.

De eindproducten van het project ‘Geef me 1 kans’ zijn vrij beschikbaar. Werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten, de centrale overheid en jeugdorganisaties gebruiken ze om met elkaar in gesprek te gaan. Het materiaal geeft hen inzicht in wie deze risicojongeren zijn en hoe we als samenleving succesvol kansen voor hen kunnen creëren op de arbeidsmarkt.

Mooi hoe er veiligheid en openheid ontstaat in zo’n korte tijd!

— Wilma Lodder, ROC Albeda —

 

ONZE PROJECTEN

De projecten van Stichting Turning Point zijn erop gericht om stereotype beeldvorming van individuen, groepen en organisaties in een sterk veranderende samenleving te doorbreken. Wij werken actief aan sociale verandering en maatschappelijke bewustwording. Dat doen we door verschillende mensen en groepen echt met elkaar in contact te brengen. Omdat dit fysiek niet altijd kan maken we graag gebruik van film. Soms zeggen beelden meer dan duizend woorden.

 

Ik zag er tegenop. Ik heb nog nooit normaal werk gehad. Maar tijdens de ontmoeting met werkgevers voelde ik me een gelijke. Hij luisterde naar mij. Dat had ik nooit verwacht

— Silvester, ex-gedetineerde —

Wat is ons bereik?

117
programma's met dialoog
4328
live ontmoetingen
12560
mensen en groepen
356
maatschappelijke organisaties

Stichting Turning Point investeert veel tijd in gedegen onderzoek, samenwerking met
sleutel-organisaties en het creëren van allianties: Draagvlak voor een groot bereik!

Wat anderen over ons zeggen

 • Het leukste vond ik de goede energie en de openheid tijdens de ontmoetingen!

  — Mw. Graafstra, 82 jaar uit Utrecht —
 • Ik zie dit echt als een les. Ik heb iemand ontmoet die zich inzet voor zijn buurt door de armoede te bestrijden. Ik heb gezien hoe belangrijk dit is.

  — Sada, MBO-leerling van het ROC —
 • Ik weet nu veel beter hoe ik mijzelf aan een werkgever kan presenteren en ik durf het ook!

  — Yasmin, mbo-leerling —
 • Turning Point biedt een geweldig instrument om docenten een handvat te bieden in de moeilijke taak om complexe gesprekken aan te gaan in de klas.

  — Margalith Kleijwegt, schrijver —
 • Door de rollenspellen kregen de leerlingen praktische tips van jullie en van elkaar. Zo wordt het project en het doel van de gesprekken met buurtbewoners tastbaar.

  — Laura Polder, docent ROCvA College West —
 • Jullie hebben de thema’s op het scherpst van de snede behandeld, zonder ergens over de schreef te gaan of uit te glijden. Knap!

  — Educatief medewerker Joods Cultureel Kwartier —

Wij danken alle partners en fondsen hartelijk
voor het mede mogelijk maken van onze projecten

AFKOranjeFondsBernhard FondsVSBFondsFonds 21instituut GAK

Stichting BoschuysenGemeente RotterdamGemeente AmsterdamGemeente UtrechtFundatie Van den Santheuvel, SobbeMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ROC van AmsterdamROC Midden-NederlandUWVStimulOranjeFondsKerk en Wereld

Janivo StichtingRErkend LeerbedrijfHet MaagdenhuisGemeente Amsterdan Nieuw-WestRCOAKMondriaan

Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschapRabobankAMVJ FondsNationaal Comité 4 en 5 meivfondsdioraphte

Stichting Turning Point is sinds 2007 actief.
In de afgelopen jaren hebben we laten zien dat we met onze projecten het verschil kunnen maken op belangrijke sociaal maatschappelijke onderwerpen. We zijn er trots op dat we taboes konden aansnijden en gevestigde stereotypen konden helpen doorbreken.

Met al onze projecten konden we een inspirerende en concrete bijdrage leveren aan een maatschappij waarin sociale en culturele samenhang, met behoud van individuele vrijheid en respect voor de ander uitgangspunt is. Het bestuur dankt alle betrokkenen, vrijwilligers en professionals, die zich gezamenlijk hebben ingezet om onze projecten te realiseren.

Mensen denken dat het mijn schuld is. Ik wilde naar school terug, maar ik kwam nergens binnen

— Yahya, voortijdig schoolverlater —

Kom in contact met Stichting Turning Point!


  Stichting Turning Point heeft een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur en brengt jaarlijks verslag uit. Klik hier voor de meest recente verslagen.

  Back to Top