Geef me 1 kans

Geef me 1 kans

Risicojongeren verdienen een kans op de arbeidsmarkt. In project ‘Geef me 1 kans!’ komen werkgevers en risicojongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met elkaar in contact. Met als doel om elkaars belevingswereld en belangen beter te leren begrijpen. Want over en weer bestaan er veel vooroordelen: jongeren denken dat ze niet welkom zijn en werkgevers dat deze jongeren slecht zijn voor het bedrijf.

Ontmoetingsbijeenkomsten

In de vier grootste gemeenten van Nederland organiseren wij 20 interactieve kennismakingsmiddagen met in totaal 250 werkgevers en 250 jongeren. Tijdens een speciaal ontwikkeld programma gaan jongeren en werkgevers met elkaar in gesprek over hun ervaringen, meningen en ideeën rondom hun toekomstkansen. Tijdens deze ontmoetingen – volledig gericht op gelijkwaardigheid – ontstaat er meer begrip voor elkaars werelden.

‘Ik weet nu veel beter hoe ik mijzelf aan een werkgever kan presenteren en ik durf het ook.’ – Yasmin, mbo-leerling

Testimonials en documentaires

Tijdens de kennismakingsmiddagen interviewen we de werkgevers over het werken met risicojongeren. Ook filmen we een jaar lang twee risicojongeren die bij twee werkgevers ‘een kans kregen’. Dit resulteert in 40 korte testimonials met tips en ervaringen van werkgevers en twee indringende documentaires: ‘De Moeite’ en ‘De Laatste Kans’.


Symposium in Tuschinki

Tijdens een groot symposium in Tuschinski presenteren we de uitkomsten van de 20 ontmoetingsbijeenkomsten en het filmmateriaal aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker, 750 risicojongeren, werkgevers, gemeenten en onderwijs.

De eindproducten van het project ‘Geef me 1 kans’ zijn vrij beschikbaar. Werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten, de centrale overheid jeugdorganisaties gebruiken ze om met elkaar in gesprek te gaan. Het materiaal geeft hen inzicht in wie deze risicojongeren zijn en hoe we als samenleving succesvol kansen voor hen kunnen creëeren op de arbeidsmarkt.

Bekijk hier de trailer van ‘De Moeite’ en hier de trailer van ‘De laatste kans’

Klik hier voor de website van ‘Geef me 1 kans’

Back to Top