Hoop of Sloop

Hoop of Sloop

Wat doen we met onze oude gebouwen? Koste wat het kost behouden? Of is het tijd voor iets nieuws?

Afgelopen jaren hebben wij in samenwerking met verschillende partners uit de erfgoedsector, het jongerenwerk en het onderwijs met groot succes programma’s gemaakt waarin jongeren het erfgoed in hun omgeving ontdekken. Door deze projecten hebben we veel ervaring opgedaan in hoe we gebouwen en plekken interessant kunnen maken voor een brede doelgroep.


Bij alle honderden monumenten die wij de afgelopen jaren met jongeren hebben bezocht en onder de aandacht hebben gebracht speelde steeds de vraag: Wat moeten we er mee? Behouden of juist niet? Het werd tijd om de nieuwe generatie erfgoedbeheerders juist van deze vraag bewust te maken, hen over de waarde van het cultureel erfgoed na te laten denken en hen inzicht te geven in de belangen van verschillende betrokkenen.Op dit moment staan er in ons land duizenden monumentale gebouwen leeg. Dat aantal neemt bovendien in rap tempo toe: iedere dag komt een boerderij leeg te staan, wekelijks twee kerken en maandelijks een klooster. Er ligt hier dus een enorme opgave, waar op korte termijn een structurele oplossing voor moet komen. Des te meer aanleiding om bij het grote publiek bekendheid te geven aan dit probleem.Het project ‘Hoop of Sloop’, bestaande uit een tv-serie, een lespakket en een onderwijssymposium voorziet in deze behoefte. Door deze discussie in beeld te brengen wil het project aanzetten tot nadenken over ruimtelijke inrichting, stedenbouw, architectuur en erfgoed.Het symposium vond plaats in februari 2013. Het lespakket is verspreid onder scholen door heel Nederland.

Bekijk de trailer

Back to Top