Doodzonde

Doodzonde

Per dag plegen er 5 mensen suïcide in Nederland. Afgelopen jaar waren dat er ruim 1800. Dat is meer dan drie keer zoveel als dodelijke verkeersslachtoffers (570). Daarnaast hebben jaarlijks 500.000 volwassenen periodes waarin zij aan suïcide denken en doen 100.000 mensen per jaar een suïcidepoging. Wat moet er gebeuren om suïcidale mensen beter te helpen?

Betrekken van naasten belangrijke vorm van preventie

Uit onderzoek blijkt dat het actief betrekken van naasten en familie van cruciaal preventief belang kan zijn in het voorkomen van een suïcide. In de praktijk is dit lastig. Er zijn protocollen en richtlijnen, maar in de praktijk blijken deze niet altijd te worden nageleefd. Veelgehoorde argumenten zijn de privacy, geen geld, geen tijd, angst voor een claim.

Samen in gesprek voor betere zorg

Wat maakt dat het betrekken van naasten bij de behandeling lastig is en dat naasten en behandelaars na een suïcide vaak tegenover elkaar komen te staan? Hoe kan dit veranderen om de zorg aan de suïcidale cliënt te verbeteren? Het is van belang om het gesprek hierover met elkaar aan te gaan, van elkaar te leren en te zoeken naar mogelijkheden om de hulp/zorg te verbeteren.

Ontwikkeling tool voor professionals

In nauw contact met Stichting 113 en de GGZ ontwikkelt Stichting Turning Point een (afgeschermde) landelijke tool voor o.a. professionals uit de GGZ en hulpverleners over het belang van het betrekken van familie en naasten, over de kansen maar ook de hobbels. De tool zal bestaan uit een agenderende en inzicht gevende documentaire en op film vastgelegde interviews met o.a. deskundigen vanuit de GGZ/de hulpverlening, maar ook met cliënten en naasten. Vanuit hun ervaring, kennis en beleving creëren we inzicht in het belang van het betrekken van naasten en in de complexe overwegingen en dilemma’s.

Back to Top