Statushouders in beeld

Statushouders in beeld

Nederland heeft de laatste jaren een grote groep vluchtelingen opgenomen. Tot nu toe zitten de meesten van hen werkeloos thuis. Dit versterkt het beeld dat zij alleen uit zijn op onze welvaart. Toch willen de meeste statushouders niets liever dan zo snel mogelijk meedoen, hun eigen woning en aan het werk. Zij lopen echter tegen allerlei hobbels en regelgeving aan. Wat hebben zij nodig om succesvol te kunnen integreren?

Ontmoetingsdagen

Tijdens 10 ontmoetingsdagen gaan 200 statushouders de dialoog aan met 350 mensen uit onze samenleving en onderzoeken de mogelijkheden wat zij voor elkaar kunnen betekenen. De statushouders zijn zelf de gastheer en gastvrouw tijdens deze ontmoetingsdagen.

‘De Nederlanders zijn hele aardige mensen’ – Desbelle – Eritrea

Indringende documentaire over inburgering

4 statushouders (2 Syriërs en 2 Eritreeërs) geven in een indringende documentaire inzicht in hun inburgeringsproces. Van de eerste stappen uit het AZC, taallessen, assessments, betrokkenheid van VluchtelingenWerk, de toewijzing van een woning, de toeleiding naar werk of studie en gezinshereniging. Een bijzondere en persoonlijke inkijk in hoe het statushouders in hun eerste jaar vergaat. Welke hobbels er zijn, waar het schuurt, waar het beleid door de praktijk wordt overstegen, maar ook welke successen er zijn en wat statushouders de Nederlandse samenleving te bieden hebben.

‘Vaak denken Nederlanders dat wij niets willen doen, maar dat is niet zo. Ik wil werken, ik wil me nuttig maken. Maar ik weet niet hoe.’ – Zahra – Syrië

Film-tool

We ontwikkelen een landelijke film-tool gebaseerd op vernieuwend gemeentebeleid m.b.t. snelle en duurzame integratie van vluchtelingen. Wij brengen goeie voorbeelden uit de praktijk in beeld. Naast de kansen gaan wij ook in op de dilemma’s en de uitdagingen. Hiervoor interviewen wij 50 professional en 50 statushouders.

Symposium Statushouders in Beeld

De lange documentaire en de film-tool worden tijdens een landelijk symposium voor 700 gasten (de minister, statushouders, professionals, ambtenaren, pers) landelijk gelanceerd. De eindproducten worden ingezet om het maatschappelijk debat en draagvlak te stimuleren, opgedane kennis te delen en de aanpak voor een snelle en duurzame integratie te ondersteunen.

Back to Top