EEN BREDER VERBAND – ERVARINGEN DELEN

Ons sociale leven speelt zich steeds meer af in een maatschappij waarin samenhang in diversiteit ontbreekt. Dominant wordt de tendens om je in homogene, gelijkdenkende en -voelende groepjes terug te trekken. Andersdenkenden worden dan vanzelf vreemd en bedreigend. Toch blijft er direct onder deze oppervlakte een grote behoefte om tot een breder verband te behoren, om samen te zijn en ervaringen te delen.

EEN INCLUSIEVE Samenleving

Het is daarom cruciaal dat mensen en groepen, hoog- en laagopgeleid, jong en oud, vanuit diverse culturele achtergronden elkaar persoonlijk ontmoeten, elkaar leren kennen en leren begrijpen. Want onbekend maakt onbemind. En alleen vanuit gezamenlijkheid kunnen we blijven werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen het gevoel ervaart van veiligheid, verbondenheid en vertrouwen in elkaar.

AANZETTEN TOT NADENKEN – WERKEN AAN GELIJKWAARDIGHEID

Bij Stichting Turning Point staat het aangaan van verbinding met ‘die ander’ centraal. Met onze projecten houden we een spiegel voor, zetten we aan tot nadenken, slaan we een brug en creëren we een kantelpunt in hoe mensen en groepen zich tot elkaar verhouden. Hiermee bieden we tegenwicht in tegenstellingen en zetten we in op gelijkwaardigheid.

 

Back to Top