Geef me 1 kans

Geef me 1 kans Risicojongeren verdienen een kans op de arbeidsmarkt. In project ‘Geef me 1 kans!’ komen werkgevers en risicojongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met elkaar in contact. Met als doel om elkaars belevingswereld en belangen beter te leren begrijpen. Want over en weer bestaan er veel vooroordelen: jongeren denken dat ze niet…

Read More →

Trainingen kwetsbare jongeren

Trainingen kwetsbare jongeren Kwetsbare jongeren die vastgelopen zijn in het onderwijs of voortijdig zijn uitgevallen kunnen terecht bij een entree-opleiding van een ROC om na een jaar door te stromen naar een vervolgopleiding MBO-2 of naar de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben vaak al een hoop negatieve ervaringen gehad en hun zelfbeeld is veelal laag. Het…

Read More →

Doodzonde

Doodzonde Per dag plegen er 5 mensen suïcide in Nederland. Afgelopen jaar waren dat er ruim 1800. Dat is meer dan drie keer zoveel als dodelijke verkeersslachtoffers (570). Daarnaast hebben jaarlijks 500.000 volwassenen periodes waarin zij aan suïcide denken en doen 100.000 mensen per jaar een suïcidepoging. Wat moet er gebeuren om suïcidale mensen beter te helpen? Betrekken van…

Read More →

Statushouders in beeld

Statushouders in beeld Nederland heeft de laatste jaren een grote groep vluchtelingen opgenomen. Tot nu toe zitten de meesten van hen werkeloos thuis. Dit versterkt het beeld dat zij alleen uit zijn op onze welvaart. Toch willen de meeste statushouders niets liever dan zo snel mogelijk meedoen, hun eigen woning en aan het werk. Zij…

Read More →

Project Ongehoord

Project Ongehoord Veel jongeren hebben ervaring met discriminatie of uitsluiting op basis van hun geloof, achtergrond, geaardheid, geslacht etc. op school, op straat, in het uitgaansleven of in de media. Zij groeien op in een tijd van toenemende verharding, groeiende populariteit van extremistische groeperingen. Zij voelen zich tweederangsburgers, geen volwaardig onderdeel van de maatschappij of…

Read More →

Hart voor mijn Buurt

Hart voor mijn Buurt Jongeren van het ROC van Amsterdam hebben een negatief imago. Door hun grote culturele diversiteit, de associatie van het MBO met de onderkant van de samenleving en doordat de buurten in Amsterdam West en Nieuw-West waar ze wonen vaak geplaagd worden door hoge werkloosheid, armoede en onveiligheid. Hierdoor ontstaat een toenemende…

Read More →

Back to Top